Zpět
03.06.2019, Michaela Šicová

Evaluační setkání učitelů – Most, květen 2019

Ve dnech od 29. 5. do 1. 6. 2019 se na naší škole konalo závěrečné evaluační setkání pedagogů ze všech partnerských škol.

Učitelé se v rámci tématu posledního čísla projektového časopisu Občanská výchova zúčastnili exkurze do uhelného dolu. Pro všechny zahraniční účastníky bylo velkým překvapením vidět, jakým způsobem se změnila krajina v okolí našeho města ve spojení s těžbou hnědého uhlí. Navštívili společně mostecký Hipodrom, kde se mohli podívat na zrekultivovaná místa, která již opět slouží lidem. Učitelé také měli možnost dostat se přímo do nitra povrchového dolu a zblízka si prohlédnout některé unikátní stroje, které se používají k těžbě uhlí. Pro všechny to byla nová zkušenost. Účastníci také navštívili zámek Jezeří, který leží v lesích přímo nad uhelným dolem. Paní kastelánka jim přiblížila historii již zaniklých obcí na Mostecku, kterou mohli spatřit i na mnohých dobových fotografiích.

Hlavní náplní setkání bylo zhodnocení všech aktivit a projektových výstupů. Koordinátoři ze všech partnerských škol společně pracovali na závěrečné zprávě a ostatní pedagogové se mohli buď zúčastnit workshopu s grafikem L. H., jehož zásluhou náš projektový časopis vypadá tak skvěle, nebo si mohli prohlédnout naši školu a nahlédnout do hodin.

Loučení nebylo snadné, ale věříme, že s mnohými učiteli a jejich žáky budeme spolupracovat i v budoucnu.

Video ze setkání si můžete prohlédnout zde.

Fotogalerie