Zpět
15.06.2018, Michaela Šicová

Projektové setkání pedagogů ve španělské škole Escola Barrufet

Na konci května, přesněji řečeno v týdnu od 28. května do 1. června, se ve španělském městě Sant Boi de Llobregat konalo další projektové setkání pedagogů ze šesti zúčastněných zemí.

A protože setkání bylo zaměřeno především na zeměpis a tělesnou výchovu, odcestovala tam kromě paní učitelky Edity Doležalové také paní učitelka Hana Merhautová. Náš tým tak měl možnost komunikovat s ostatními nejen v angličtině, která je společným dorozumívacím jazykem tohoto projektu, ale i ve španělštině.

Ve škole měli všichni možnost navštívit hodiny zeměpisu v projektové výuce Poznáváme svět, hudební výchovu, hodinu jógy a relaxace, angličtinu, dramatickou výchovu a experimentální výuku u nejmladších žáků. Součástí byla i prohlídka školy, během níž se naše paní učitelky španělských žáků vyptávaly na vše, co je na španělském školství zaujalo. Překvapením pro ně byla třeba každodenní délka výuky, na kterou u nás nejsme zvyklí.

Španělští učitelé a školáci také představili hostům své kulturní zvyky při vystoupení s hudbou, tancem a rachejtlemi.

Učitelé z partnerských zemí na společném setkání debatovali o způsobech výuky v jednotlivých zemích a hodnotili dosavadní přínos mezinárodní projektové spolupráce. Vzhledem k tomu, že v následujícm školním roce budeme v projektu pokračovat, plánovaly se i postupy pro příští školní rok a upřesňovaly se jednotlivé úkoly a termíny.

Fotogalerie