Zpět
04.12.2017, Michaela Šicová

Úvodní setkání projektového týmu - Celle, Německo

První pracovní setkání projektového týmu proběhlo od 2. do 5. listopadu v německé partnerské škole v Celle. Sešlo se zde 13 učitelů ze všech šesti partnerských škol. Učitelé společně prodiskutovali plán nejbližších projektových aktivit. Nejdříve by měla proběhnout volba názvu projektového časopisu, který bude hlavním výstupem společného projektu. Do konce kalendářního roku by se také ve společném prostředí Twinspace mělo objevit 6 prezentací projektových týmů. Za obě tyto aktivity jsou zodpovědní především žáci všech zúčastněných škol, proto jsme na výsledky velmi zvědaví. Učitelé dále naplánovali termíny pracovních setkání učitelů. První z nich proběhne v únoru 2018 na naší škole a bude věnováno fyzice. Společně s tímto setkáním by mělo vyjít první číslo projektového časopisu, které bude věnováno stejnému školnímu předmětu. Můžete se tedy těšit na aktuality ze světa fyziky, na hádanky a také na okénko do hodin fyziky na vybraných partnerských školách. Učitelé na prvním setkání našli také čas na prohlídku německé školy i malebného městečka Celle.

O setkání jste se mohli dočíst v českém i řeckém tisku:

Fotogalerie