Zpět
12.12.2017, Michaela Šicová

Naše škola

Škola se nachází v znevýhodněné oblasti. Školu nabízí vzdělání dětem a žákům od přípravného stupně až po 9. ročník, a tak ji navštěvují žáci ve věku od 6 do 15 let. Kromě Čechů se u nás vzdělávají i žáci jiných národností – Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Slováci atd. Naše škole je otevřená pro každého žáka, který má chuť se učit a získávat nové znalosti.

V naší škole je několik žáků s poruchami učení, kteří jsou integrováni do běžných tříd. Pomocí nových přístupů (i mezinárodními projekty) se snažíme žáky motivovat ke splnění i náročnějších úkolů. Neustále se snažíme zlepšovat jejich vztahy s ostatními dětmi, jejich sebevědomí a jejich výsledky v učení. Naši žáci mají jen málo možností, jak se setkat s vrstevníky z různých zemí, a proto bychom jim rádi představili rozdíly a podobnosti učebních osnov jiných evropských škol. Chtěli bychom motivovat studenty k tomu, aby se naučili nové věci. Prostřednictvím projektu jim chceme ukázat další způsoby učení a dát jim možnost rozšířit své znalosti.

V současné době naše  škola využívá 5 pavilonů, kde najdete asi 25 velkých učeben, 2 tělocvičny a speciální učebny (například počítačové učebny, laboratoř fyziky a chemie, školní dílnu atd.). K dispozici je také školní jídelna a šatny pro žáky. Mnoho učeben je vybaveno interaktivními  tabulemi a počítači, většina počítačů včetně počítačových učeben je také připojena k internetu. Rodiče mají možnost komunikovat s učiteli prostřednictvím webové stránky školy, na které jsou uvedeny kontakty na vyučující, a všichni využíváme elektronickou komunikaci prostřednictvím systému Bakaláři.

Ve škole pracuje 30 učitelů, kteří jsou plně kvalifikovaní a mají dlouhodobé zkušenosti s praxí ve veřejných školách, a také 10 asistentů pedagoga, kteří pomáhají žákům s jejich možnými problémy.

Víme, že znalost cizího jazyka je v dnešní době velmi důležitá, a proto se zaměřujeme na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk se u nás vyučuje od prvního ročníku a druhý cizí jazyk (němčina) od 8. ročníku.