Zpět
12.02.2019, Michaela Šicová

Projektový tým a kontakty

Ve školním roce 2017/2018 pracoval na projektu tým přibližně 20 žáků osmých a devátých ročníků a přibližně 10 pedagogů. Veškerá týmová spolupráce je zaštítěna vedením školy v čele s paní ředitelkou.Každý z týmu má svou práci, ale společně se budeme snažit dosáhnout projektového cíle. Doufáme, že naši práci oceníte a projekt se vám bude líbit. 

Ve školní roce 2018/2019 se projektový tým žáků trochu obměnil. Je to pochopitelné, žáci devátých ročníků nás opustili, a tak jsme ke spolupráci přizvali žáky nových osmých tříd. Mnoho se jich aktivně zapojilo a spolupracují ve virtuální třídě Twinspace hlavně v eForech při plnění zadaných úkolů. 

Můžeme tedy potvrdit, že projektový časopis Kids News E+ již má 6 vydaných čísel (únor 2019). Přečíst si je můžete všechny v odkazu "Časopis".

V případě nejasností či dotazů se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese projektyaj@ucitel.18zs.cz.

Zde můžete vidět žákovský projektový tým, který právě usilovně přemýšlí nad zadanými úkoly: