Zpět
08.01.2018, Michaela Šicová

Partnerské školy

Naše základní škola je koordinátorskou školou, což neznamená, že bude odvádět všechnu projektovou práci.

Náš projekt je projektem spolupráce celkem 6 evropských škol:

Oberschule Westercelle – Německo

Oberschule Westercelle z Německa je škola, kterou již dobře známe z předchozí spolupráce. S učiteli a žáky z této školy jsme spolupracovali již ve dvou projektech Comenius.

Škola se nachází v části města Celle, města v německém Dolním Sasku. Přes 700 studentů od deseti do sedmnácti let se zde vyučuje ve více než 30 třídách. Ve škole přes 70 učitelů. Kromě obecných předmětů zde učí i různé volitelné předměty a pracují na projektech. V robotické třídě se studenti učí i programovat legoroboty.

Škola nabízí různé možnosti poradenství pro studenty, rodiče a kolegy. Skupina studentů "Hauptschulsector" provozuje studentskou společnost nazvanou "oběd". Vyrábějí sendviče, které se prodávají během přestávek a nabízejí stravovací služby pro školní nebo neformální akce. Veškeré nezbytné obchodní požadavky a povinnosti jsou vyučovány v rámci ekonomických lekcí.

    

Osnovna skola Strahoninec – Chorvatsko

Osnovna skola Strahoninec je základní školou, kterou byste našli v Chorvatsku, které jste dodnes znali jen jako prázdninovou destinaci.

Základní škola Strahoninec je malá předměstská škola poblíž města Cakovec. Je to moderní škola, na které se učí kolem 310 studentů. K dispozici je 10 učeben, knihovna, laboratoř ICT, školní kuchyně. Stejně jako u nás sem chodí i několik žáků s poruchami učení a také dva slepí žáci, kteří jsou integrováni do běžných tříd. Školní areál je určen pro děti z vesnic Strahoninec a Savska Ves. Škola pravidelně spolupracuje s obcí Strahoninec a zástupci okresu Meimurje a podporuje kulturu a kulturu vzdělání.

Škola se úspěšně podílela na multilaterálním projektu Comenius (2012–2014), strategickém partnerství Erasmus+ pouze pro školy (dosud probíhající) a mobilitě KA1 pro učitele pro profesní rozvoj (2016/2017). Učitelé se velice zajímají o platformu eTwinning a již se účastnili mnoha projektů eTwinning, které pokrývají různé školní předměty.

Ve volném čase si žáci mohou vybírat z různých aktivit. Mají zde velmi úspěšnou filmovou skupinu a fotografickou skupinu, stejně jako různé sportovní skupiny. Mezi další aktivity, které si žáci mohou vybírat, patří i folklór, sbor, drama či tanec.

    

A. E. Sygxrona Ekpaideftiria – Řecko

A.E. Sygxrona Ekpaideftiria je soukromou základní školou v Řecku. 

Athena, soukromá škola, byla založena v roce 2001 a nachází se na okraji města Trikala, Thessaly, Řecko. Poloha je jedinečná, protože nabízí úžasný výhled na "Meteora Rocks", opravdu známý orientační bod, který je součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Škola však není přístupná pěšky, protože je vzdálena asi 6 km od centra města, takže studenti využívají školní autobusy jak dopoledne, tak i odpoledne. Škola sídlí v moderní budově, která byla navržena a postavena v letech 1998–2000. Budova a okolní objekty pokrývají plochu přibližně 15 000 m². Pracuje tam 28 stálých pedagogických pracovníků a 6 zaměstnanců na částečný úvazek. Školu navštěvuje 250 studentů ve věku 12–18 let. Škola poskytuje nejkvalitnější vzdělání v bezpečném a inspirativním prostředí. Výuka probíhá v 30 prostorných učebnách nebo v laboratoři vědy a techniky. K dispozici jsou také počítačové místnosti, kde mají studenti přístup k internetu, a knihovna.

Venkovní sportovní zařízení zahrnuje dvě fotbalová hřiště, dva basketbalové kurty a dva volejbalové kurty. Ačkoli je zde také vnitřní tělocvična, je zřídka využívána, protože počasí v Řecku je ideální pro venkovní aktivity po celý rok. Dvě školní jídelny nabízejí zdravé občerstvení a džusy.

     

Rosengårdskolen – Dánsko

Rosengårdskolen se nachází ve městě Odense, třetím největším městě v Dánsku s přibližně 200 000 obyvateli.

Rosengårdskolen je běžná základní škola, do které ve školním roce 2016/2017 docházelo 728 studentů (656 studentů v hlavních třídách a 72 ve třídách se speciálními potřebami). Vzdělání na této škole pokrývá jak třídy mateřské školy, tak třídy od 1. do 9. ročníku.

Rosengårdskolen je multikulturní škola otevřená žákům všech národností. Počet studentů s jiným multikulturním pozadím narůstá. Studenti pocházejí převážně ze středních a dělnických vrstev, ale také z rodin nezaměstnaných. Někteří z těchto studentů mají složité sociální problémy a různé problémy s učením.

Od 5. ročníku mají všichni studenti přístup k počítači nebo tabletu. Od 7. ročníku téměř všechno vyučování probíhá prostřednictvím materiálů založených na ICT. Všechny učebny jsou vybaveny projektory a projektory v mnoha směrech nahrazují tradiční školní tabule.

Ve škole fungují také speciální třídy (3 třídy pro tělesně postižené studenty a 7 tříd pro žáky s ADHD/ADD), které jsou financovány a řízeny městem Odense a administrativně provozovány společností Rosengårdskolen.

Společné pro všechny třídy, jak běžné, tak i se speciálními potřebami, je to, že se pracuje v tzv. třídním týmu. Každá třída tak má třídní učitelský tým dvou třídních učitelů, který je zodpovědný za třídu a pracuje se specialisty, např. psychologem, řečovým terapeutem apod. 

    

Escola Barrufet – Španělsko

Escola Barrufet je veřejná škola, která se nachází na předměstí Camps Blancs v Sant Boi de Llobregat ve Španělsku.

Školu pro předškolní a základní vzdělávání navštěvuje 415 studentů.

Stabililní učitelský tým, většinou s trvalým pracovním poměrem, pomáhá plnit dlouhodobé cíle. Escola Barrufet je škola, která neustále hledá nové projekty a nové způsoby, jak zlepšit integrální vzdělávání svých studentů. Škola je tedy zapojena do mnoha úspěšných mezinárodních projektů Erasmus+ i eTwinning. Výsledkem všech těchto iniciativ je, že škola teď žije procesem změn, ve kterém se zavádějí nové metodiky, přičemž týmová práce a evropská dimenze mají zvláštní význam. Jejich cílem je pokračovat v budování společného projektu, jehož cílem je demokratická inkluzivní škola schopná vzdělávat žáky všech typů i národností.Učitelé věří, že zapojením se do projektů, jako je tento (KA2), mohou školu internacionalizovat, modernizovat a zavést změny ve všech partnerských vzdělávacích metodách výuky, které budou vyhovovat novým potřebám 21. století.