Zpět
11.11.2018, Michaela Šicová

Projektové setkání pedagogů Osnovna škola Strahoninec, Chorvatsko

V týdnu od 5. do 9. listopadu 2018 se konalo další mezinárodní projektové setkání pedagogů, tentokrát v Základní škole Strahoninec v Chorvatsku. Setkání se zúčastnilo 14 pedagogů z partnerských škol, naši školu tentokrát zastupovala paní učitelka Münchová jako koordinátorka a paní učitelka Cervanová.

Na prvním setkání všech účastníků koordinátorka projektu shrnula projektové aktivity, které byly již splněny,  a také jsme společně naplánovali další kroky.

Setkání bylo tentokrát zaměřeno na výuku matematiky. Během pobytu měli všichni účastníci příležitost navštívit hodiny matematiky na 1. i 2. stupni. Žáci i učitelé z chorvatské školy byli velmi ochotní sdílet s námi své znalosti a zkušenosti z oblasti matematiky. V hodinách jsme mohli vidět skupinovou práci žáků, seznamování s matematikou u nejmenších i boj s řešením rovnic v osmém ročníku.

Během workshopů ve škole jsme si zahráli se žáky matematické hry, které byly použity na pravidelné akci pro rodiče „Večery s matematikou“ – více se můžete dočíst ve 4. vydání našeho projektového časopisu. Komunikace se žáky probíhala samozřejmě v angličtině, tak jsme si to všichni užili.                       

 Chorvatští kolegové připravili pro zahraniční pedagogy velmi pěknou prezentaci o obsahu učiva matematiky napříč všemi ročníky. Byli jsme překvapeni, kolik učiva by žáci měli vstřebat během osmi let.

Zahraniční učitelé se také mohli seznámit s počítačovou aplikací geogebra a jejím praktickým využitím v hodinách geometrie. Vše si mohli učitelé hned vyzkoušet na zapůjčených tabletech. Poslední den proběhla mezi zúčastněnými pedagogy diskuze, kde měli všichni možnost sdílet s  statními svůj pohled na výuku matematiky.

Na závěr pobytu v městečku Strahoninec  nás pozval starosta města  Franjo Lehkec na setkání, kde jsme mohli zhlédnout tradiční vystoupení tanečního souboru. Ředitelka školy Jelena Okun zde poděkovala za projektovou práci nejen svým pedagogům, ale i celému zahraničnímu týmu. 

Fotogalerie