29.11.2017, Michaela Šicová

O projektu

 

Projekt je podpořen grantem programu Erasmus+ Klíčové akce 2 – Strategická partnerství pouze mezi školami (Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe).

Účastníky projektu jsou učitelé a žáci ze šesti evropských škol. Více o partnerech se můžete dozvědět v článku partnerské školy.

Naším společným cílem je:

 • rozšířit znalosti žáků v rámci školních předmětů (dle školních osnov) prostřednictvím vytváření školního časopisu,
 • zvýšit kompetence žáků i pedagogů v cizích jazycích (angličtina, němčina),
 • zvýšení úroveň digitálních kompetencí,
 • získávání  nových výukových metod v různých předmětech,
 • motivace našich žáků,
 • naučit studenty pracovat v mezinárodních skupinách,
 • atraktivnější vzdělávání,
 • motivovat žáky i pedagogy ke čtení (zvýšení čtenářské gramotnosti).

Plán spolupráce:

 • Hlavní výstup – osm čísel školního časopisu (on-line v angličtině a tištěná vydání v mateřském jazyce v každé partnerské škole).
 • Každé číslo bude zaměřeno na určitý školní předmět (výtvarná výchova, fyzika, matematika, hudební výchova, tělesná výchova, dějepis, zeměpis, občanská nauka).
 • Obsah – slavní lidé, objevy, vědomostní hádanky, úkoly pro partnery. Každé číslo časopisu bude zahrnovat šestijazyčný slovník s vybranými slovy a frázemi ke každému tématu.
 • Žáci budou pracovat v mezinárodních skupinách, což jim poskytne příležitost pro kreativní a kritické učení.
 • Podle plánu každý tým (což znamená každá partnerská škola) bude zodpovědný za jedno nebo dvě vydání časopisu.
 • Na tvorbě časopisů se budou podílet žáci od 12 do 16 let, ale do některých činností zapojíme i mladší žáky, například vytváření různých hádanek, vědomostních kvízů a křížovek, které budou součástí časopisů. IT učitelé budou dohlížet na všechny publikované materiály v časopisech a hlídat autorská práva. Každé číslo časopisu projde před zveřejněním kontrolou koordinátorů.

Mobility učitelů:

 • Součástí projektu budou i výjezdy učitelů do partnerských škol. Každé toto pracovní setkání bude zaměřeno na jeden vybraný školní předmět a učitelé na nich budou společně poznávat výuky vybraného předmětu na dané partnerské škole. Více o těchto výjezdech se také dozvíte na daších stránkách projektu.

Projektové výstupy a spolupráce:

Velký úspěch

Aktivity

Čtvrtek31.10.2019 Jako ocenění vynikající práce na eTwinningovém projektu „Let´s cross the boundaries of primary education together“ byl naší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Evaluační setkání učitelů – Most, květen 2019

Aktivity

Pondělí03.06.2019 Ve dnech od 29. 5. do 1. 6. 2019 se na naší škole konalo závěrečné evaluační setkání pedagogů ze všech partnerských škol. Učitelé se v rámci tématu posledního čísla projektového časopisu Občanská výchova zúčastnili exkurze do uhelného dolu. Pro všechny zahraniční účastníky bylo velkým překvapením vidět, jakým způsobem se změnila krajina v okolí našeho města ve spojení s těžbou hnědého uhlí. Navšt…

9
8